Radni glagolski pridev

Različite grane nauke o jeziku bave se različitim jezičkim pitanjima i nivoima jezika. Glasovima se, recimo, bavi fonetika sa fonologijom, a morfemama i rečima se bavi morfologija. Ona se bavi …

Detaljnije

Vrste stiha i strofe u srpskom jeziku

Nauka koja se bavi proučavanjem stiha i njegovih opštih i posebnih osobina, naziva se versifikacija. Pošto dela koja su pisana stihom imaju mnoge svoje posebne osobine, posebno ako se posmatraju …

Detaljnije

Pismeni sastav o sebi

Da li znate kako da napišete sastav o sebi? Šta fraza “kažite nešto o sebi” zapravo znači? Stalno se suočavamo sa ovim pitanjem – na razgovorima za posao, na sastancima, …

Detaljnije

Književni rodovi i vrste u srpskom jeziku

U svim književnim delima, bilo da su u pitanju pesme, pripovetke, romani, drame, nalaze se neke opšte, zajedničke osobine lepe književnosti i pesničkog jezika. To su, svakako, slikovitost u opisivanju, …

Detaljnije

Kako preboleti raskid?

Vreme navodno leči sve rane, ali kada se radi o dubokoj rani na slomljenom srcu, često se ima utisak da vreme miruje. Ideja da ćete ikada preživeti slomljeno srce (a …

Detaljnije

Fastum gel – sastav, upotreba i cena

Fastum gel pripada grupi nesteroidnih antiupalnih ili antiinflamatornih lekova. Uglavnom se koristi za lečenje upala i olakšanje bolova koji su u vezi sa artritisom, odnosno sa bolnim mišićima i zglobovima. …

Detaljnije