5 najpoznatijih srpskih vojvoda

Titula vojvode se ne zaslužuje veoma lako i iako je u poslednje vreme obezvređena, može se reći da su pojedinci zaista zaslužili da ovo ime ponesu. Makar u nekoj istoriji …

Detaljnije

Jednačenje suglasnika po mestu tvorbe

Različiti nivoi jezika podrazumevaju i različite naučne discipline koje se njima bave. Tako će se u okviru opšte nauke o jeziku ili lingvistike, pronaći fonetika i fonologija koje se bave …

Detaljnije

Logički subjekat

Sintaksa Deo nauke o jeziku u okviru kojeg se proučavaju značenja i oblici subjekta naziva se sintaksa. Ova reč potiče iz starogrčkog jezika, od reči syntaxis što bi u prevodu …

Detaljnije

Kad mlidijah umreti – analiza, prepričano

Pesmu Kad mlidija’ umreti napisao je naš veliki romantičarski pesnik Branko Radičević. Naslov pesme često zbunjuje čitaoce zbog nerazumevanja glagola mlidija’. Glagol mlidija’ je zapravo glagol mlidijah koji je ovde …

Detaljnije

Povratni glagoli

Glagoli spadaju u promenljivu vrstu reči. U našem jeziku i u nauci o jeziku dele se na nekoliko različitih načina. U okviru gramatičke kategorije glagolskog roda dele se na prelazne, …

Detaljnije

Prezentska osnova

Prema zajedničkim gramatičkim osobinama, reči se grupišu u vrste. U većini gramatika nekih drugih jezika, obično postoji osam vrsta reči. To su imenice, zamenice, glagoli, pridevi, prilozi, veznici, predlozi i …

Detaljnije

Pridevske zamenice

Zamenice spadaju u promenljivu vrstu reči pored imenica, prideva, nekih brojeva i glagola. One služe da upute na određena lica, osobine i stvari, tačnije na reči koje te pojmove označavaju. …

Detaljnije