Služba reči u rečenici

Da bismo se mogli baviti pitanjem službe reči u okviru rečenice, moraćemo da objasnimo pojam „rečenica“ kao i pojmove „vrsta reči“ i „funkcija reči u rečenici“. Krenućemo od najšireg konteksta …

Detaljnije

Subjekat i predikat

Sam jezik kao i proučavanje jezika sastoje se od nekoliko nivoa. Sintaksički nivo jezika proučava jezička disciplina koja se naziva sintaksa. Ova reč potiče od grčke reči syntaxis (syn-zajedno, sa; …

Detaljnije

Tvorba reči

U gramatici se, zajedno sa morfologijom, proučava i tvorba reči. U većini jezika, veliki deo morfologije pojedinačnih vrsta reči čine tzv. proste reči. Na primer, među imenicama su to reči …

Detaljnije

Glagolski oblici

O značaju proučavanja gramatike Učenje gramatike nekada je zauzimalo centralno mesto u obrazovanju. Ako se vratimo unazad do klasičnog nastavnog programa u kasnom srednjem veku, shvatićemo da je gramatika, zajedno …

Detaljnije

Jotovanje

Karakteristike glasova u srpskom jeziku Ljudski govorni aparat je svojevrsno čudo prirode. Moć artikulisanog i smislenog govora svojstvena je samo ljudima (po svim dosadašnjim saznanjima). Da je priroda podarila čoveku …

Detaljnije

Glagolski rod

Na početku ovog članka ćemo pokušati da što jednostavnije prikažemo objašnjenje pojma glagolski rod. Podela glagola prema glagolskom rodu jeste zapravo podela glagola po predmetu radnje. Ona se može bolje …

Detaljnije

Glasovne promene

Različiti delovi nauke o jeziku tumače raznorodne jezičke nivoe. Uopštena nauka o jeziku se naziva lingvistika i u okviru nje postoje discipline koje proučavaju jezičke nivoe kao što su foneme, …

Detaljnije

Imperfekat

Prošlo nesvršeno vreme, odnosno radnja koja je trajala duže vreme u prošlosti zove se još i imperfekat. Ovo prošlo nesvršeno vreme može se gramatički graditi isključivo od nesvršenih glagola. Imperfekat …

Detaljnije

Pluskvamperfekat

Davnoprošlo svršeno vreme, odnosno radnja (stanje, zbivanje) koja se vršila i izvršila u prošlosti, ali pre neke druge isto tako prošle radnje naziva se pluskvamperfekat. On može da označava  i …

Detaljnije

Prisvojni pridevi

Proučavanje prideva se odvija u sklopu jezičke discipline koja se naziva morfologija. Samim tim i proučavanje prisvojnih prideva kao jedne vrste prideva ne može se razumeti bez prethodnog upoznavanja sa …

Detaljnije