Kako postati sudski tumač u Srbiji?

Razmišljate o tome da postanete sudski tumač?

Ili pak želite da budete sudski prevodilac?

Da bi ste danas radili poslove sudskog tumača u Srbiji neophodno je da ispunite neke uslove. Osim radnog znanja i dovoljnog iskustva, neophodno je i strpljenje. A šta se pod strpljenjem podrazumeva?

Naime, morate da budete strpljivi i da sačekate da Ministarstvo pravde raspiše konkurs po kojem će zaposliti ovaj kadar. Kada se raspiše konkurs, odabere odgovarajući kandidat, tek onda se pojedincu daje ovlašćenje da radi kao sudski prevodilac.

A licenca za prevodioca dobija se kada Minisarstvo pravde odobri licencu za rad, a pre toga javno objavi da treba pouniti radno mesto za sudskog prevodioca za neki jezik.

Na osnovi kriterijuma nadležni će odabrati najboljeg kandidata o kojem god da se jeziku radi, jer konkurs može da bude otvoren i za nemački, engleski, francuski, španski ili italijanski jezik.

Uslovi za dobijanje licence za rad

Mnogo je faktora od kojih zavisi kada će konkurs za sudskog tumača biti raspisan.

Naime, prvi i presudni faktor jeste potreba za ovim kadrom. Ako neko želi da se zaposli na ovoj poziciji mora da ima srpsko državljanstvo i da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije. Kandidat mora da priloži dokaz da nije osuđivan, a diploma Filološkog fakulteta nije obavezna. Važan je dokaz o radnom stažu u trajanju od najmanje 5 godina na prevodilačkim poslovima.

Posao sudskog prevodioca ima brojne prednosti. Na prvom mestu svakako je odlična zarada, a zatim sledi dragoceno sticanje iskustva u pravnim i prevodilačkim poslovima. No, ako želite da obavljate posao sudskog tumača, treba da znate da taj posao nije moguće rešiti preko noći. Često je sticanje sertifikata mukotrpan i dug proces.

Za mnoge je pet godina radnog iskustva na prevodilačkim poslovima prvi kamen spoticanja. Ranije sun a konkursu bile dovoljne preporuke, a danas bez dovoljnog radnog iskustva ne bi trebalo ni konkurisati. Zato na vreme pribavite dokaze o radnom stažu, radnom odnosu i obavezno socijalnom osiguranju.

U Udruženju naučnih i stručnih prevodilaca Srbije u Beogradu sprovodi se kurs za sudske tumače koji bi trebalo kandidat da ima, a budući zaposleni ne polaže dalje nikakve testove. Naravno, ne treba posebno da napominjemo da bi trebalo da imate bogato radno iskustvo u prevodilaštvu.

Razlike između sudskog tumača i sudskog prevodioca

Osim razlike u imenu, suštinskih razlika u poslu nema. Danas se za sudskog tumača često koristi izraz sudski prevodilac, ali način rada i delatnost koja se vrši su isti. Jedino između prevodilaca i sudskih prevodilaca postoji razilika.

Sudski prevodi mogu da vrše samo osobe koje su ovlašćene od strane Ministarstva pravde, a ova vrsta prevoda overena je pečatom sudskog prevodioca.

Međutim, prevodilac poseduje posebne lungvističke sposobnosti i njegov posao je da maternji prevodi na strani jezik i obrnuto, ali nema pečat sudskog prevodioca.

U slučaju kada vam je potreban prevod dokumenata sa sudskim pečatom onda bi trebalo da se obratite ovlašćenim sudskim prevodiocima.

Međutim, kada su vam potrebni prevodi naučnih i drugih tekstova i dokumenata bez sudskog pečata uvek možete angažovati bilo kojeg prevodioca.