Mere zaštite tokom građevinskih radova

Do cilja vodi siguran i dobro propisan plan, je l’ da?

Mnogi će se sa nama usaglasiti, pogotovu oni koji se bave građevinskom delatnošću. Upravo je u građevinarstvu akcija ključna, a ako nema detaljne analize i konkretnog plana, akcija može i da izostane.

Ako se na primer u obzir uzme izgradnja određenog građevinskog objekta, na umu treba imati sledeće procese tokom izvođenja radova. Zatim je neophodno pridržavati se plana kako bi se on na kraju pravilno sproveo u delo. Tokom samih radova najvažnija je montaža i izgradnja čitavog objekta.

Podaci, resursi, efikasnost i prouktivnost zaposlenih, organizacija i pokretanje posla i to sve uz pomoć zainteresovanih radnika dovešće do sigurnog cilja, a da bi se ispoštovali rokovi i radovi na vreme završili, onda je najvažnije pobrinuti se za bezbednost radnika i bezbedno obavljanje radova.

Svaki izvođač radova mora najviše da brine o dve stvari:

  • sigurnosti svakog radnika na gradilištu;

  • sigurnosnim merama samog gradilišta.

Bezbednost na prvom mestu!

Nije lako biti građevinac. Radnik mora da bude spreman i spretan, a uz to i da bude produktivan i efikasan, jer nezgode su moguće tokom izgradnje nekog građevinskog objekta. Pre nego što krenete u posao, ako ste vlasnik građevinske firme, ustanovite koje su to osnovne mere zaštite na gradilištu.

Osigurajte se na vreme i sprečite moguće kobne posledice!

Na produktivnost radnika utiče nekoliko faktora:

  • skučen prostor;

  • rad na visini;

  • različiti vremenski uslovi, itd.

Ako želite bezbedno gradilište, ne vreme isplanirajte mere zaštite, kako lične, tako i kolektivne zaštite na radu. Neke od obaveznih mera trebalo bi da budu:

  • pravilno montiranje i postavljanje građevinske skele po kojoj bi građevinski radnici trebalo da se kreću;

  • zaštita vodovodnih i električnih instalacija;

  • odgovarajuća oprema za rad, naočare, rukavice, zaštitna odeća i drugo;

  • zaštita od mogućeg pada sa visine;

  • zapošljavanje stručnih ljudi koji će biti rukovaoci građevinskih mašina.

Kako se dodatno zaštiti na gradilištu?

Najpre procenite koja su to opasna mesta na gradilištu. Na taj način biće sprečene povrede na radu ili smrtnosni ishodi. Sprovedite edukaciju i obuku zaposlenih, jer ćete tako na vreme sprečiti neželjene ishode.

Bez zaštitne opreme ne pomišljajte da počinjete sa radom, jer su čizme, šlemovi i uočljivi prsluci i jakne neophodni kako bi se radnici bezbedno kretali po gradilištu.

Kako raditi na visokim temperaturama?

Posebno treba obratiti pažnju na bezbednost radnika na visokim temperaturama. Mnoge rizike uzrokuju vremenske prilike, posebno u letnjem periodu. Isplanirajte procedure za slučaj da dođe do požara, jer ako dođe do nekog neplaniranog požara, brzo će biti srečen, a samim tim manje radnika biće izloženo opasnosti.

Prema istraživanjima na gradilištu su padovi i sapitanja najčešći uzroci koji dovode do smrtnih ishoda. Pogotovu treba obraditi pažnju na zaštiti tokom rada na građevinskim skelama, jer pad sa visine je glavni uzrok smrti na gradilištima. Tokom visokih temperatura omogućite radnicima da predahnu i odmore, jer kada je radnik odmoran i svež, mnogo više će doprineti, nego kada konstantno radi i kada se stalno iscrpljuje. Brinite o svojim radnicima, jer vam oni donose profit.