Morzeova azbuka – slova, kako naučiti

Po definiciji je Morzeova azbuka metoda za prenošenje signala, a osmislio ju je Semjuel Finli Briz Morze, po kome je i dobila ime, i koji ju je i prvi put upotrebio na električnom telegrafu.

Morze je inače poznat i kao pronalazač telegrafa kao sredstva komunikacije, te je poruka putem pomenute azbuke, po prvi put preneta 1844. godine.

Dakle, Morzeova azbuka je jedan sistem koji se sastoji od zvučnih signala, čijem je prenosu i prvobitno namenjena, i predstavlja svojevrsni metod komunikacije na daljinu, gde je svako slovo u suštini zamenjeno zvučnim ili pak svetlosnim signalom.

Osnovni principi Morzeove azbuke

Kod razumevanja i učenja komunikacije putem Morzeove azbuke, osnovno pravilo jeste da je svaki „kratki signal“ istovetan sa jednom tačkom, dok su „dugi signali“, poistovećeni sa crtom, i ovo je jedinstvena azbuka koja se ne izgovara već se na neki način „peva“.

Loading...

Dakle, kratki znak se izgovara kao „TI“, a dugi se izgovara kao „TAA“, dok se na kraju svakog Morzeovog kratkog znaka signal izgovara kao „TIT“ (primer je slovo A, koje se piše kao „.-„ a izgovara se kao „TI TAA“).

Kada su u pitanju radio telegrafske metode prenosa, Morzeova azbuka se prenosi na frekvenciji od 800 Hz, a dugi znak ima trajanje kao tri kratka znaka.

Kada postoji „tišina“ između dva znaka odnosno pauza, ona se izražava kao jedan kratak signal, a sa druge strane pauza između glasova je dužine trajanja jednog dugog znaka.

Po pitanju brzine emitovanja signala, u Morzeovoj metodi telegrafije, ona se prikazuje kao broj reči ili kao broj znakova u jednoj minuti, a samo učenje Morzeove azbuke se vrši ili pevanjem ili pak emitovanjem zvučnih signala.

Bitno je da se pojedini znakovi nikada ne pamte kao tačka ili crta, već samo kao određena „zvučna slika“, te se nužno u učenju ove azbuke uključuje zvuk kao sistem za prenos signala.

Učenje Morzeove azbuke ne vrši se na principu poštoivanja redosleda abecede, već po metodi po redosledu zvučnih znakova i simbola, a onako kako ih je i najlakše upamtiti, ali i razlikovati jedan zvučni signal od drugog.

Tako je recimo poznati međunarodni znak za pomoć „SOS“, po Morzeovoj azbuci obeležen kao „QRR“ signal i šalje se kao jedno jedinstveno slovo.

Loading...

Postoji razlika u slanju poruke za pomoć, zavisno od lokacije sa koje se ona i traži, te se tako na primer u planini, „SOS“ poruka šalje kao šest udaraca u minuti čvrstim predmetom kuckanjem o neki drugi čvrsti predmet.

Odgovor koji šalje spasilačka ekipa koja je primila poruku, predstavljen je kao tri uzastopna jaka udara u jednoj minuti.

Sa druge strane, „SOS“ poruka se sa zemlje šalje kao svetlosn signal, te se obično predstavlja kao vatra koja je „upaljena“ u vidu ravnostranog trougla.

Kada je u pitanju Morzeova azbuka i njena primena, koristi se obuka „Radio amatera“, a vrlo se često održavaju takmičenja i operateri su podeljeni u klase.

Slova predstavljena simbolima po Morzeovoj azbuci – alfabet ili abeceda 

A – slovo A je u Morzeovoj azbuci predstavljeno kao .─ ili .‌‌│; 

B – slovo B je po Morzeovoj azbuci predstavljeno kao ─… ili kao │…; 

Loading...

C – slovo C je po Morzeovoj azbuci istovetno simbolu ─.─. ili │.│.; 

D – po Morzeovoj azbuci odgovara simbolu ─. ili │.; 

E – odgovara po Morzeovoj azbuci simbolu .; 

F – odgovara po morzeovoj azbuci simbolu ..─. odnosno ..│.; 

G – odgovara po Morzeovoj azbuci simbolu ─ ─. odnosno ││.; 

H – odgovara po Morzeovoj azbuci simbolu …. odnosno ….; 

I – po Morzeovoj azbuci odgovara simbolu .. odnosno ..;

J – po Morzeovoj azbuci odgovara simbolu .─ ─ ─ odnosno . │││; 

K – odgovara po Morzeovoj azbuci simbolu ─.─ odnosno │.│; 

L – odgovara po Morzeovoj azbuci simbolu .─.. ili .│..; 

M – po Morzeovoj azbuci odgovara simbolu ─ ─ ili ││; 

N – slovo N je u Morzeovoj azbuci predstavljeno kao ─. ili │.; 

O – odgovara po Morzeovoj azbuci simbolu ─ ─ ─ ili │││; 

P – odgovara po Morzeovoj azbuci simbolu .─ ─. ili . ││.; 

R – po Morzeovoj azbuci odgovara simbolu .─. ili .│.; 

S – po Morzeovoj azbuci je predstavljeno simbolomili …; 

T – po Morzeovoj azbuci je predstavljeno simbolom ─ ili │; 

U – po Morzeovoj azbuci odgovara simbolu ..─ ili ..│; 

V – po Morzeovoj azbuci odgovara simbolu … ili …│; 

W – po Morzeovoj azbuci odgovara simbolu .─ ─ ili . ││; 

X – po Morzeovoj azbuci je predstavljeno simbolom ─ ..─ ili │..│; 

Y – po Morzeovoj azbuci je predstavljeno simbolom ─ .─ ─ ili │.││; 

Z – po Morzeovoj azbuci odgovara simbolu ─ ─.. ili ││.. 

Napomena – upravo iz pomenutih razloga, iako je abeceda ovde navedena po svom redosledu u Morzeovoj azbuci se uče slova odnosno pamte se zvučni signali sledećih grupa: 

Prva grupa – slova E; I; S; H; kao i broj 5 (čiji je simbol …..);

Druga grupa – slova T; M; O kao i broj 0 (čiji je simbol po Morzeu ─ ─ ─ ─ ─ ili │││││);

Treća grupa – slova A; U; V i broj 4 (čiji je simbol ….ili ….│);

Četvrta grupa – slova N; G i broj 9 (čiji je simbol po Morzeu ─ ─ ─ ─. ili ││││.).

Ostali brojevi po Morzeovom tumačenju imaju pridružene simbole: 

Broj 1 – označava se po Morzeovoj metodi kao .─ ─ ─ ili .│││;

Broj 2 – označava se po Morzeovoj metodi kao ..─ ─ ─ ili ..│││;

Broj 3 – označava se po Morzeovoj metodi kao …─ ─ ili …││;

Broj 6 – označava se po Morzeovoj metodi kao ─…. ili │….;

Broj 7 – označava se po Morzeovoj metodi kao ─ ─… ili ││…;

Broj 8 – označava se po Morzeovoj metodi kao ─ ─ ─.. ili │││..;

Znaci interpunkcije po Morzeovoj metodi su označeni kao: 

? – znak pitanja je označen kao ..─ ─.. ili ..││..;

, – zapeta je označena po Morzeovoj metodi kao ─ ─ ..─ ─ ili ││..││;

. – tačka je označena po Morzeu kao .─ .─ .─ ili kao .‌‌│.‌‌│.‌‌│;

: – dve tačke se po Morzeovoj azbuci predstavljaju kao simbol ─ ─ ─… ili │││…;

; – tačka i zarez su predstavljeni simbolom  ─.─ .─. ili │.│.│.;

! – znak uzvika je po Morzeovoj metodi istovetan simbolu ─.─ .─ ─ ili │.│.││;

znak „crta“ je predstavljen simbolom ─….─ ili │….│;

/ – kosa crta je predstavljena simbolom ─..─. ili │..│.;

() – zagrade su označene kao simbol ..─. ili ..│.;

SOS – poziv za pomoć je označen kao ─ ─ ─…─ ─ ─;

„poruka primljena“ – označava se kao .─.;

„kraj poruke“ – označava se simbolom .─. ─.

Na dalje, iako ovo do sada izgleda dosta komplikovanije nego što zapravo jeste, postoje neke česte skraćenice u Morzeovoj azbuci, koje imaju određeno značenje, i biće navedene u daljem tekstu (samo neke od najznačajnijih za pamćenje, pošto ih ima zaista puno).

AA – znači u skraćenici po Morzeovoj azbuci – „sve posle“;

AB – znači u skraćenici po Morzeovoj azbuci – „sve pre“;

ARRL – znači u skraćenici po Morzeovoj azbuci – „Američki savez radio-amatera“;

SN – znači u skraćenici po Morzeovoj azbuci – „uskoro“;

SMS – znači u skraćenici po Morzeovoj azbuci – „kratka poruka“;

SOS – znači u skraćenici po Morzeovoj azbuci – „međunarodni poziv u pomoć“;

SRI – znači u skraćenici po Morzeovoj azbuci – „izvini“;

73 – znači u skraćenici po Morzeovoj azbuci – „puno pozdrava“;

TMW – znači u skraćenici po Morzeovoj azbuci – „sutra“;

TNX – znači u skraćenici po Morzeovoj azbuci – „hvala“;

SEZ – znači u skraćenici po Morzeovoj azbuci – „kaže“;

OP – znači u skraćenici po Morzeovoj azbuci – „operator“;

RPRT – znači u skraćenici po Morzeovoj azbuci – „raport“;

SAE – znači u skraćenici po Morzeovoj azbuci – „lično adresirano“;

SKED – znači u skraćenici po Morzeovoj azbuci – „raspored“;

U – znači u skraćenici po Morzeovoj azbuci – „ti“.

U pomoći kod učenja Morzeove azbuke, mogu biti zvanični sajtovi „Radio – amatera“, te i brojni kursevi koji se često organizuju, kako bi se svako po svojoj želji ili potrebi, mogao osposobiti pak i znanjem i tumačenjem ove veoma zanimljive azbuke.

Sponzorisano:

Loading...