Prevod poslovne dokumentacije

Inostrane kompanije oslanjaju se uglavnom na prevode kako bi se informisale o uslugama, proizvodima, metodama upravljanja i transakcijama za određene korisnike ciljnih zemalja. Da nema prevoda međunarodno poslovanje ne bi moglo nikako da funkcioniše.

Zbog toga se prevođenje može smatrati bazom internacionalnog biznisa i garancija je za uspešno poslovanje.

Međutim, da bi se izbegli nesporazumi i greške priliko prevođenja poslovne dokumentacije evo šta svaka prevodilačka agencija treba da ima na umu.

Pažnja je važna!

Nisu samo dobre i pametne industrijske strategije preduslov za uspeh međunarodne kompanije. Posebno je važna i efikasna međukulturalna i međunarodna komunikacija. A tu na scenu stupaju prevodioci.

Međutim, greške se u poslu dešavaju, a evo kako uobičajena greška može da utiče na poslovanje.

Proizvođač mineral dobio je izveštaj o radu jednog rudnika u Pakistanu. Kineska prevodilacka agencija dobila je zadatak da prevede izveštaj, a nakon obavljenog posla pokazalo se da pomenuti rudnik sadrži 0,2% zlatnog sadržaja. To je posebno zainteresovalo proizvođača minerala  koji je otputovao u Pakistan spreman da investira u taj posao.

Međutim, na licu mesta investitor je otkrio istinu. Izveštaj nije bio dobro preveden, jer je rudnik sadržao 0,2% srebrnog sadržaja, a nepažnjom prevodilačke agencije investitor je potrošio mnogo i vremena i novca. Eto kako zabuna oko dve reči može da izazove ogromnu štetu.

Zato se posebno naglašava da prevodoci moraju da budu pažljivi priliko prevoda poslovne dokumentacije. Često od tačnog i efikasnog prevoda zavisi i budućnost nekog posla, pa prevodiocima nisu dozvoljene ni najmanje greške.

Poseban akcenat se stavlja na informacije i detalje!

Poslovni prevodioci u obavezi su da stalno svoje veštine poboljšavaju i svoju sposobnost opažanja detalja konstantno da usavršavaju. To se postiže čitanjem akademskih časopisa i knjiga o poslovnom prevođenju.

Tako se uči iz iskustva i grešaka drugih ljudi i greške se svode na minimum. Kada se mozak navikne na poslovnu terminologiju i brojeve, onda posao postaje lakši, a da bi prevod bio besprekoran onda se treba poslužiti i literaturom o uobičajenim tehnikama i greškama u prevodu koje treba izbegavati.

Ovakva literatura je odlična za početnike i one koji imaju malo iskustva.

Imajte svest o kulturi!

U poslovnoj industriji svest o kulturi je od izuzetnog značaja. Ovo se naročito odnosi na oblast reklamiranja, jer u reklamama treba koristiti više idioma, a prevođenje reč za reč neće dati željene efekte.

Tek kada se upozna kultura nekog naroda, onda se može reći i da se poznaje dobro jezik tog naroda. Na primer, britanska kompanija na područjima Kanada gde se uglavnom govori francuskim jezikom reklamirala svoj proizvod pod imenom “Big John”. Međutim, ime proizvoda u tome delu Kanade je pogrešno preved, pa je takav prevod imao negativne posledice po prodaju.

Slično se desilo i sa jednom drugom britanskom kompanijom čiji je proizvod tonik voda preveden kao toaletna voda, pa je to imalo katastrofalne posledice po poslovanje ove kompanije. Eto dokaza zašto je važno da se poznaje kultura jednog naroda, u suprotnom kompanije zbog nedovoljnog znanja prevodilaca mogu se suočiti sa ozbiljnim problemima. Kada prevodilačka agencija stalno radi na usavršavanju svojih zaposlenih, onda se klijentima šalje jasna poruka, a to je da je kvalitet i efikasnost na prvom mestu!