Zaduženja sudskog tumača

Da bi ste preveli neka dokuemnta, kome se najčešće obraćate? Da li angažujete prevodilačku agenciju ili neko udruženje prevodilaca?

Ako su u pitanju dokumnta za ličnu upotrebu, onda je u redu obratiti se ili agenciji ili udruženju prevodilaca, ali da biste dobili sertifikovan prevod koji vam je potreban za posao ili za neku instituciju, onda se stvari malo komplikuju.

Svi znamo šta je prevodilac. Naime, to je osoba koja treba da prevodi razgovor, tekst, tačnije komunikaciju izmeđiu dve osobe, bilo da je usmena ili pisana komunikacija u pitanju.

Odgovornost prevodioca zavisi od toga ko ju je unajmio i veća je prema osobi koja upošljava prevodioca.

Loading...

Važno je da se razgovor prevede tečno, da ne dođe do nekog nesporazuma u komunikaciji, kao i da sva odgovornost koja je izrečena bude pripisana govornicima.

Međutim, treba napraviti razliku između sudskog tumača i prevodica. Sudski tumač je zapravo osoba koja je angažovana od strane suda i njega zaduženja su sledeća:

–       Izdavanje overenih prevoda dokumenata;

–       Garancija prevoda potvrđena pečatom.

Poseban značaj sudski tumač ima pri međudržavnoj saradnji, jer državne ustanove učestvuju u saradnji sa drugim oblastima naročito kada je o ekonomiji reč ili kada je u pitanju međunarodna politika.

Ko danas može da bude sudski tumač?

Potrebe sudskog tumača ne moraju striktno da budu vezane samo za sud. Naime, njegove usluge mogu koristiti i fizička i pravna lica, ali kada njegove usluge zahteva sud, sudski tumač ne može da ih odbije.

Međutim, kada su fizička i pravna lica u pitanju, osoba koja se bavi sudskim prevođenjem može sama da bira da li će prihvatiti posao ili ne i kolika e cena rada biti.

Loading...

Takođe, postoji razlika između prevodioca i sudskog tumača.

Posebnim pečatom sudski tumač garantuje vernost originala i prevedenog dokumenata, pri čemu je uglavnom reč o prevođenju pravnih akata ili dokumenata poput državljanstva, izvoda iz matične knjige rođenih.

Zbog toga je neophodno izabrati osobu koja će da obavlja poslove sudskog tumača na kvalitetan i profesionalan način.

Za razliku od sudskih tumača, prevodioci nemaju nikakvu garanciju da je document koji su preveli zaista istovetan originalu, te stoga svako može biti prevodilac ukoliko odliično poznaje neki strani jezik.

Ne može svako da postane sudski tumač. U Srbiji Ministarstvo pravde jasno definiše uslove konkursa koje svaki kandidat mora da ispuni ne bi li postao kvalifikovan za posao sudskog tumača.

Loading...

Osim kvalifikacija država određuje i broj ljudi koji će biti angažovan pri državnim sužbama, ali i to koji jezici su potrebni i pri kojim opštinama je neophodno angažovati sudskog tumača.

Zakon ne utvrđuje kada će konkurs za sudskog tumača biti oglašen, a od tržišta i potreba državnih službi angažuje se ovaj kadar.imajući u vidu ove podatke, može se zaključiti da angažovanje sudskog tumača ne mora da se vrši na godišnjem nivou, ali takođe ni po nekoliko godina ili pak na mesečnom nivou može da se objavljuje konkurs, sve zavisi od potrebe kadrova.

Praksa pokazuje da se od nas uglavnom jednog godišnje raspisuje konkurs za sudskog tumača u onim delovima Srbije gde postoji potreba za njegovim angažovanjem.

Sponzorisano:

Loading...