Zanatlija – zanimanje koje izumire u Srbiji

U Srbiji se danas traži zanatlija više. Da, da, sve je manje ljudi koji se bave zanatima, pa onda ne čudi što su ova zanimanja na ceni. Zbog velike migracije radnika ka Zapadnoj Evropi, Srbija, zemlja sa tradicijom bavljenja zanata došla je u situaciju da traži zanatliju više. U Evropi su ovi profili radnika mnogo više plaćeni, pa je jasno zbog čega radnici iz naše zemlje traže sreću i bolji život na tuđoj strani.

Međutim, za određene zanata nije samo potreban izuzetan rad, već je važan i talenat. A kada se tome pridoda i naporan rad i ogroman trud, onda je kvalitetan proizvod i siguran uspeh zagarantovan. Umetnički proizvodi imaju dekorativna i estetaka svojstva. Ako se pogleda tradicija zanata, uočava se da su zanatlije najpre poslovale u gradskim, odnosno urbanijim sredinama. Nekada se sve isključivo ručno izrađivalo, a upravo je ručni rad diktirao cenu proizvoda. Ipak, danas su se stvari malo promenile.

S obzirom na to da je danas tehnologija napredovala, preostale zanatlije su svoju proizvodnju malo osavremenile. Naime, kovači, časovničari, tkači danas na moderan način kreiraju tradicionalne predmete. Postoje u Srbiji i danas livnice, voskarske radnje, stolarske radionice, ali sve se danas prilagođava moderbim modernom načinu života.

U svakom slučaju, i danas se stvaraju umetnički proizvodi koji su unikatni, a zbog svoje posebnosti, ovi predmeti i u moderno doba nalaze put do potrošača. Iako postoji tek poneki graditelj violina, drvorezbar, kaligraf, mozaičar, rado se sećamo priča o majstorima i kalfama.

Šta krasi dobrog zanatliju?

Da bi posao bio uspešan, presudna je upravo ljubav prema tom poslu. A da li svako može da postane zanatlija?

Čini se da to ipak nije moguće. A evo i zašto. Da bi se zanatski poslovi dobro obavili, stariji majstori kažu da je neophodna spretnost ruku, ali i veštine za rad. U zavisnosti od zanata pozrebne su različite sposobnosti i talenti. Na primer, krojač mora da bude kreativan i da dobro razume odnos u prostoru, a za oblikovanje prostora neophodan je dobar odnos između ravni i prostora. Dobar majstor za popravku mašina mora dobro da razume kako mašina funkcioniše i po kojem principu radi. Umetnički zanatlija mora da bude maštovit, kreativan, komunikativan i da ima osećaj za lepo.

Buduće zanatlije, obratite pažnju!

U svakom slučaju, ako želite da se bavite zanatom, znajte da su danas upravo zanatlije na ceni. Jasno je da je potreban talenat, ali smo sigurni da se uz naporan i vredan rad stiže do kvaliteta. A kvalitet i jeste glavni garant uspeha. Zato zavrnite rukave i bacite se na posao.

Ali obratite pažnju na sledeće. Naime, nemojte započinjati neki posao ako niste dobro istražili ciljnu grupu. Uočite koje su vaše prednosti i da li postoji nekih izazova i prepreka koje morate prevazići. Na primer, ako želite da otvorite krojačku radnju, proverite da li se takva radnja nalazi u blizini. Takođe, unapred otprilike predvidite troškove kako biste mogli na vreme da znate šta vas sve čeka. Nijedan početak nije lak, ali ako ste dovoljno uporni, onda ćete sigurno stići i do uspeha.