Ko danas traži usmeni prevod?

Prevođenje pisanog materijala ima određene specifičnosti, a za razliku od njega usmeni prevod podrazumeva visoke standarde.

Prenos konferencihe, državnički govori i suđenja se najčešće usmeno prevode. Uglavnom se prevode sa engleskog, a nekada i sa nemačkog, češkog, hrvatskog, grčkog, pa čak i mađarskog jezika. Takvi prevodi se mali razlikuju od pisanih prevoda, a evo i zašto.

Pisanim prevodom se verno prenosi značenje reči i rečenica iz jednog jezika j drugi, dok usmeni prevod se više bazira na prenošenje konkretnih ideja.

Usmenim prevodom se prenose ideje ili ppruke govornika na način koji je najbliži ciljanom jeziku. U tom slučaju, prevodiocima je najvažnije da čuju kontekst i na osnovu njega grade čitav prevod, a oni se ne zadržavaju na tumačenju svake reči u rečenici.

Postoje dve vrste usmenog prevođenja, a reč je o simultanom i konsekutivnom prevodu. Oni zahtevaju angažovanje prevodilaca, a prevod se u realnom vremenu odvija. Prevodilac uglavnom beleži šta govornik kaže kako bi mogao da interpretira sve što je rečeno, a uz to i aktivno prati govornika. Od prevodioca se zahteva razvijena veština slušanja, ali i visoka koncentracija.

Koja vrsta usmenog prevoda vam je potrebna?

Da biste znali koja vrsta usmenog prevoda vam je neophodna, potrebno je da uzmete u obzir sledeće kriterijume. Vrsta događaja je važna, tako da razmotrite da li je u pitanju konferencija za medije, saopštenje za javnost ili su u pitanju poslovni pregovori. Trebalo bi da vidite koliko traje događaj, ali i koliko je međunarodnih učesnika koji usmeno izlažu.

Konsekutivni prevod vam je neophodan kada se organizuju pregovori, obuke, seminari, prezentacije, okrugli stolovi i slične manifestacije. Kada se organizuju ovakvi događaji, prevodilac ima vremena da osmisli ceo prevod, jer koristi logičke pauze koje ima govornik tokom obraćanja. U ovakvim prilikama mogu da se prevode i pojedinačne rečenice, a to dalje znači da će govornikovo izlaganje trajati duže.

U tome se ogleda i mana konsekutivnog prevoda, jer prevod sledi nakon originalog obraćanja, pa se vreme izlaganja dodatno povećava. Ako je reč o događaju koji nema mnogo govornika, ova vrsta prevoda je odličan izbor.

Prevodilačke agencije su saglasne da se simultani prevod koristi na događajima koji imaju veliki broj učesnika ili tokom kulturnih manifestacija kao što je dodela Oskara i sl.

U ovim situacijama nije predviđeno da se govornik prekida, pa se vreme obraćanja ne produžava, jer prevodilac istovremeno prevodi ono što govorbik izlaže.

U takvim prilikama prevodilac mora da bude jako koncentrisan, a ako je broj govornika veliki onda se prevodioci smenjuju na 15 minuta ili pola sata.

Cena usmenog prevođenja

U odnosu na tip prevođenja formira se i cena prevoda, a na cenu dalje utiče i složenost manifestacije.

Najčešće se angažovanje prevodooca plaća po satu, a moguća je doplata u situacijama kada se koristi dodatna oprema ili kada se prevodioci smenjuju.

Najčešće problem nastaje kada su potrebni stručni prevodi, jer u tim situacijama vam ne mogu pomoći prijatelji.

Zato je najbolje izabrati prevodilačku agenciju koja ima stručan i profesionalan tim i koja je pouzdana.

Zato na vreme angažujte profesionalca i ne brinite!