Ko danas traži usmeni prevod?

Prevođenje pisanog materijala ima određene specifičnosti, a za razliku od njega usmeni prevod podrazumeva visoke standarde. Prenos konferencihe, državnički govori i suđenja se najčešće usmeno prevode. Uglavnom se prevode sa …

Detaljnije

Univerzalni večni simboli lepote

Pitanje lepote je pitanje ličnog utiska. Međutim, postoje neke univerzalne kategorije koje lepotu mogu odrediti kao nešto što ima svoje zakonitosti i pravila. Lepota je estetska kategorija, a mogla bi …

Detaljnije

5 najpoznatijih srpskih vojvoda

Titula vojvode se ne zaslužuje veoma lako i iako je u poslednje vreme obezvređena, može se reći da su pojedinci zaista zaslužili da ovo ime ponesu. Makar u nekoj istoriji …

Detaljnije

Jednačenje suglasnika po mestu tvorbe

Različiti nivoi jezika podrazumevaju i različite naučne discipline koje se njima bave. Tako će se u okviru opšte nauke o jeziku ili lingvistike, pronaći fonetika i fonologija koje se bave …

Detaljnije

Logički subjekat

Sintaksa Deo nauke o jeziku u okviru kojeg se proučavaju značenja i oblici subjekta naziva se sintaksa. Ova reč potiče iz starogrčkog jezika, od reči syntaxis što bi u prevodu …

Detaljnije