Kako da uredite malo dvorište?

Terasa ili malo dvorište? Nije važno, važno je samo da postoji prostor gde možete da uživate u letnjim vrelim večerima. Opuštene i prijatne večere sa prijateljima u dvorištu, popodnevne dremke …

Detaljnije

Kako urediti dnevnu sobu?

Da li znate da o vama najviše govori enterijer vašeg dnevnog boravka? Da, da. Uređenje centralne prostorije u stanu može mnogo da kaže o ukućanima, a kada biste nešto da …

Detaljnije

Oblici kazivanja u srpskom jeziku

Književnost je umetnost reči i kao takva ona se izdvaja od svih ostalih umetnosti jer se one služe sredstvima koja su po sebi emotivno i misaono neutralna i lišena smisla. …

Detaljnije

Radni glagolski pridev

Različite grane nauke o jeziku bave se različitim jezičkim pitanjima i nivoima jezika. Glasovima se, recimo, bavi fonetika sa fonologijom, a morfemama i rečima se bavi morfologija. Ona se bavi …

Detaljnije

Vrste stiha i strofe u srpskom jeziku

Nauka koja se bavi proučavanjem stiha i njegovih opštih i posebnih osobina, naziva se versifikacija. Pošto dela koja su pisana stihom imaju mnoge svoje posebne osobine, posebno ako se posmatraju …

Detaljnije

Pismeni sastav o sebi

Da li znate kako da napišete sastav o sebi? Šta fraza “kažite nešto o sebi” zapravo znači? Stalno se suočavamo sa ovim pitanjem – na razgovorima za posao, na sastancima, …

Detaljnije

Književni rodovi i vrste u srpskom jeziku

U svim književnim delima, bilo da su u pitanju pesme, pripovetke, romani, drame, nalaze se neke opšte, zajedničke osobine lepe književnosti i pesničkog jezika. To su, svakako, slikovitost u opisivanju, …

Detaljnije