Lektira za 1 razred osnovne škole

Prvi razred osnovne škole je jedan poseban događaj za svako dete. Časovi srpskog jezika se održavaju svakoga dana i smatraju se najvažnijim zbog toga što predstavljaju samu osnovu za savladavanje …

Detaljnije

Lektira za 2 razred osnovne škole

Učenici drugog razreda osnovne škole shvataju i uočavaju rečenice kao glavne jezičke kategorije. Oni sada polako prepoznaju i razumeju glavne rečenične delove, upoznaju se sa osnovnim fonetskim i morfološkim pojmovima …

Detaljnije

Lektira za 3 razred osnovne škole

Program rada na časovima srpskog jezika u trećem razredu osnovne škole se usložnjava u odnosu na prethodne dve godine. U operativnom smislu, učenici ovladavaju tehnikom čitanja i pisanja i na …

Detaljnije

Lektira za 4 razred osnovne škole

Kada se učenici mlađih razreda uvode u svet književnosti, to je jedan poseban i odgovoran zadatak za učitelja. U prva četiri razreda se stiču značajna znanja, navike i veštine koje …

Detaljnije

Padeži u srpskom jeziku

Stranci koji uče srpski jezik kažu da su im padeži najveći problem. U srpskom jeziku ih ima sedam i zaista je teško za nekog ko, recimo, dolazi iz jezičkog govornog …

Detaljnije

Lektira za 6 razred osnovne škole

Cilj nastave srpskog jezika u svakom razredu i na svakom nivou školovanja jeste da pomogne đacima da ovladaju zakonitostima našeg književnog jezika jer se na tom jeziku pismeno i usmeno …

Detaljnije

Lektira za 5 razred osnovne škole

Kako je nastava srpskog jezika u starijim razredima osnovne škole usmerena na razvijanje ljubavi prema maternjem jeziku i potrebi da se on unapređuje i razvija, jedan od mogućih načina za …

Detaljnije

Lektira za 7 razred osnovne škole

U starijim razredima osnovne škole, učenici se polako pripremaju za što samostalniji pristup u proučavanju književno-umetničkog dela. Oni se pripremaju i obučavaju za istraživanje vrednosti tako što ustanovljavaju i uočavaju …

Detaljnije