Slovo ljubve – prepričano, analiza dela

Srednjovekovna književnost Srednjovekovnu književnost treba shvatiti mnogo šire od onoga što danas podrazumevamo pod rečju književnost. Svaka književnost, pa i ova, određena je zakonima svoje epohe i obuhvata sve one …

Detaljnije

Koliko stranih jezika govorite?

Iako je danas engleski jezik postao mnogima kao maternji, ipak nemojte da zanemarite ni znanja drugih stranih jezika, jer oni i te kako mogu doprineti kako u sticanju novih poslovnih …

Detaljnije

Nekretnina nekada i sada

Nekretnina, šta vam prvo padne na pamet pri izgovaranju ove reči? Mnogo puta izgovorena u različitim kontekstima, kovanica nekretnina nastala je upravo zbog svoje prirode. Nekretnine predstavljaju stvari koje svoje …

Detaljnije