Sve što treba da znate ako želite da postanete sudski tumač

Vrsni ste filolog?

Ili ste odličan poznavalac nekog jezika?

Mnogi filolozi razmišljaju da postanu sudski tumači, ali se nameće jedno pitanje koje ih najviše muči, a to je kako se postaje sudski tumač.

Ova profesija je lepo plaćena, a mesto je ugledno. Zato smo vam mi pripremili nekoliko saveta ako želite da se bavite ovim poslom.

Razlika između prevodioca i sudskog tumača

Sudski prevodilac nije isto što i prevodilac zaposlen i prevodilačkoj agenciji. Sudski tumač poseduje pečat kojim se prevedena dokumenta validiraju i u tome je najveća razlika između ove dve profesije. Dok vam prevodilac samo dokumenta prevodi na traženi jezik, ta dokumenta neće biti legitimna ukoliko nema pečata.

Za svaki prevod i stručnu oblast moguće je naći baš tog tumača. Naime, ako se prevodi određena oblast iz medicine, onda takvog tumača možete pronaći. Ptirom, sve više e sudski tumači odlučuju samo za jednu oblast i onda dodatno usavršavaju jezik kako bi bili eksperti samo za tu oblast prevođenja.

Kako se zaposliti kao sudski tumač?

Jedina institucija koja ima pravo da raspiše konkurs za ovu poziciju jeste Ministarstvo pravde. To se ne dešava često, a nekada je proces veoma dug. Kao i za svaku drugu profesiju i za ovo je važno obrazovanje. Na ovo radno mesto se uglavnom zapošljavaju diplomirani filolozi, a kao sudski tumači mogu da se zaposle i ekonomisti i pravnici.

Kriterijum za zapošljavanje jeste i obavezno radno iskustvo i to minimum pet godina iskustva. Od dokumenata vam je potreban i položen test za sudskog tumača, a njegovo polaganje organizuje Udruženje stučnih i naučnih prevodilaca Srbije. Obavezno je i državljanstvo Republike Srbije, ali se mora dostaviti i prijava mesta prebivališta na onoj opštini gde se sudski tumač traži. Dokaz da niste osuđivani i krivično gonjeni se obavezno traži, a ako baš vas zaposle na konkursu, onda morate zakletvu da položite u Ministarstvu pravde. Zatim dobijate pečat koji ima vaše ime i koji čini prevedene dokumente validnim.

Šta najčešće overava sudski tumač?

Diplome, ugovori, državljanstva i uverenja najčešće se oveavaju kod sudskog tumača. U tom slučaju se potvrđuje vernost prevedenog dokumenta i on je na taj način legitiman. Zato u ovim slučajevima ne može običan prevodilac da vam pomogne.

Bilo da vam je potreban prevod za firmu ili su vam potrebne usluge kao pojedincu, sudski tumač vam sigurno može pomoći. Svu dostavljenu dokumentaciju stručni ljudi će vam prevesti i bez ikakvih problema.

Koliko koštaju usluge sudskog tumača?

Od agencije do agencije se razlikuje cena angažovanja sudskog tumača. Naravno, sudski tumač može da radi sam, nezavisno od agencije i da određuje sam cene usluga. Naravno da na cenu utiče i broj strana koje treba prevesti, ali i jezik na koji se određeni materijal prevodi.

Ipak, da biste detaljno utvrdili koliko će vas usluge sudskog tumača koštati, posetite najbližu ageniciju ili se posavetujte sa profesionalcem kako biste znali koliko će vam novca biti potrebno. U svakom  slučaju, prilikom angažovanja sudskog tumača, razoga za brigu nema, svi prevedeni dokumenti su legitimni i verni originalu.