Pancef sirup – sastav, upotreba, cena

Sirup Pancef, odnosno granule za oralnu suspenziju, je lek koji spada u grupu antibiotika. Aktivni sastojak Pancef sirupa je cefiksim koji spada u cefalosporine. Uz pomoć Pancef sirupa leče se sledeće infekcije:

  • infekcije donjeg respiratornog trakta kao što su upala pluća ili bronhitis;
  • inflamacije grla kao što su faringitis ili upala krajnika;
  • infekcije urinarnog trakta poput infekcije bubrega ili inflamacija bešike;
  • infekcije gornjeg dela respiratornog trakta ili sinusa;
  • infekcije srednjeg uha ili otitis media.

Kada lekar prepiše Pancef sirup on će naznačiti u kojoj meri treba da bude prisutna glavna aktivna supstanca leka. Sama suspenzija za oralnu upotrebu priprema se u apoteci i to obično u dva oblika:

  • kao oralna suspenzija od 100 mg po 5 mL leka u pakovanju od 100 mL; u ovu suspenziju se dodaje 66 mL vode i to iz dva puta, a sirup se dobro promućka;
  • kao oralna suspenzija od 100 mg po 5 mL leka u pakovanju od 60 mL; u ovu suspenziju se dodaje 40 mL vode iz dva puta i svaki put se dobro promućka.

Uz Pancef sirup se dobija plastična kašika-dozer uz pomoć koje se dozira lek.

Kako treba dozirati Pancef sirup?

Odrasle i stare osobe, kao i mladi koji imaju više od 50 kg, mogu da uzimaju od 200 do 400 mg na dan.

Loading...

Bebe od šest meseci pa do godinu dana mogu da uzimaju 3.75 mL na dan.

Deca koja su napunila godinu dana, pa sve do četiri godine starosti, mogu da uzimaju 5 mL na dan.

Deca od pet do deset godina starosti, dobijaju 10 mL na dan.

Obično lekar preporuči za decu koja imaju ispod deset godina starosti da uzimaju po 8 mg dnevno i to izdeljeno na dve doze.

Kada je lekar upoznat sa činjenicom da pacijent ima izvesne probleme sa bubrezima, onda će on smanjiti dozu. Na to će uticati i rezultati analize klirensa kreatinina. Kada pacijent ima klirens koji je najmanje 20 mL/minuti ili veći od toga, onda lekar može da prepiše normalnu dozu. Ali, kada pacijent pokaže rezultate koji su manji od 20 mL/minuti ili kada je pacijent na dijalizi, onda lekar ne sme da prepiše dozu koja je veća od 200 mg u toku jednog dana.

Loading...

Sastav Pancef sirupa i dejstvo aktivne supstance

Kao što je već rečeno, aktivna supstanca Pancef sirupa je cefiksim. U svakoj mernoj dozi Pancef sirupa, nalazi se 100 mg cefiksima, odnosno cefiksim-hidrata.

Kao pomoćne supstance dodati su i aroma narandže, natrijum-benzoat, ksantan guma i saharoza.

Same granule za pravljenje oralne suspenzije imaju žutu boju, ali mogu biti i bezbojne i mirišu na narandžu i na antibiotik. Kada se rastvore, onda je sama tečnost viskozna i može da ima žućkasto-kremkastu boju.

Aktivna supstanca cefiksim je, kao što je već rečeno, antibiotik koji može da leči razne vrste bakterijskih infekcija. U te infekcije spadaju otitis media (upala srednjeg uha), potom upaljeno grlo, infekcija urinarnog trakta, pneumonija, Lajmska bolest ili gonoreja.

Ovaj lek se koristi od 1989. godine i nalazi se na listi osnovnih lekova Svetske zdravstvene organizacije.

Infekcije koje cefiksim leči su one koje su nastale dejstvom sledećih mikroorganizama: Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis. Kada su u pitanju infekcije pluća ili grudnog dela, onda su to najčešće bronhitis ili upala pluća koje izazivaju Haemophilus influenzae i Streptococcus pneumoniae. Ako je u pitanju upaljeno ili inficirano grlo, onda se najčešće radi o faringitisu ili tonzilitisu koje izazivaju Streptococcus pyogenes.

Cefiksim je cefalosporinski antibiotik zaista širokog spektra. On se najčešće koristi da bi lečio bakterijske infekcije urinarnog trakta, uha i gornjeg respiratornog trakta.

Njegova baktericidna akcija dolazi od uspeha u inhibiranju sinteze zidova ćelija. On se vezuje za vezivne proteine penicilina koji inhibiraju krajnju transpeptidataciju peptidoglikanske sinteze ćelijskih zidova bakterija. To dovodi do inhibiranja biosinteze i zarobljavanja zidova ćelija, a to na kraju dovede do odumiranja bakterija, odnosno njihovih ćelija.

Loading...

Svega 40 do 50 % cefiksima se apsorbuje u gastrointestinalnom traktu, a apsorpcija se smanjuje ako se sirup uzima zajedno sa hranom.

Najveće koncentracije cefiksima su u urinu i u žuči.

Pre nego što se prepiše oralna suspenzija ili lek koji sadrži cefiksim kao glavnu aktivnu supstancu, najbolje je prvo uraditi antibiogram i utvrditi da li bakterija koja izaziva infekciju može da reaguje na ovaj antibiotik, odnosno da li je rezistentna na njega ili lek deluje pogubno po nju.

Cefiksim ne treba da se daje onim pacijentima koji imaju alergiju ili su osetljivi na cefalosporinsku vrstu antibiotika. Pošto je cefiksim pripadnik treće generacije cefalosporina, on nije kontraindikovan za one pacijente sa pravom penicilinskom alergijom.

Neželjeni efekti cefiksima mogu da uključuju dispepsiju, mučninu i dijareju, ali i povraćanje. Takođe su prijavljivane reakcije preosetljivosti kao što su urtikarija, Stivens-Džonsonov sindrom i kožni osipi.

Iako je trombocitopenija bila prijavljivana kao neželjeni efekat mnogih cefalosporina, to nije bio slučaj sa cefiksimom.

Ukoliko dođe do predoziranja cefiksimom, primenjuje se ispiranje creva, a dijaliza ne može ukloniti značajne količine cefiksima.

Upotreba cefiksima kod dece

Treća generacija cefalosporina se koristi u velikoj meri za lečenje raznovrsnih infekcija kod dece.

Gastrointestinalna apsorpcija cefiksima je nekompletna. Oralna suspenzija se mnogo brže i kompletnije apsorbuje nego tablete. Polu-trajanje eliminacije je oko 3 sata. Lek se ne metaboliše na zadovoljavajućem nivou i od 25 do 50 % doze se izluči kroz urin u roku od 24 h. Preporučeno doziranje kod dece je 8 mg/kg/dnevno oralno, jednom na dan ili dva puta u podeljenim dozama.

Cefiksim ima odličnu aktivnost protiv grupe A i grupe B streptokoka i Streptococcus pneumoniae. Međutim, viridans streptokoke i grupe C, F i G streptokoke su samo osrednje osetljive, dok su Staphylococcus aureus, koagulaza-negativne streptokoke, enterokoke i Listeria monocytogenes otporne.

Cefiksim ima izuzetno dobru aktivnost protiv Neisseria gonorrhoeae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae i protiv gram-negativnih bacila kao što su Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, kao i protiv Salmonella i Shigella vrsta.

Cefiksim nije efikasan protiv anaeroba.

Klinički slučajevi su pokazali da je cefiksim uporediv sa amoksicilinom i cefaklorom za lečenje akutnog otitis media kod dece starosti od dva meseca pa do 13 godina. S. pneumonia je najčešći patogen.

Jedna studija streptokoknog faringitisa kod dece od 4 do 12 godina starosti, pokazala je da je cefiksim bolji od penicilina.

Neželjeni efekti cefiksima su generalno blagi i prolazni. U kontrolisanim slučajevima upoređivanja cefiksima i amoksicilina, najupečatljiviji neželjeni efekat je bila dijareja koja se pojavljivala u oko 15 % slučajeva kod dece koja su bila na cefiksimu i u 8 % slučajeva kod dece koja su bila na amoksicilinu. Dijareja je obično bila blaga, razvijala se u roku od četiri dana i rešavala po prestanku uzimanja cefiksima.

Iako je cefiksim efikasan antibiotik u mnogim situacijama, manje skupe i podjednako efikasne alternative su dostupne.

Za otitis media, pošto je S. pneumoniae najčešći patogen, cefiksim ne nudi nikakvu prednost u odnosu na manje skup agens kakav je amoksicilin ili eritromicin.

Za streptokokni faringitis, penicilin V ostaje pravi izbor.

Za urinarne infekcije, cefiksim nudi malu prednost u odnosu na manje skupe agense kao što su amoksicilin i nitrofurantoin. Međutim, cefiksim može biti u upotrebi za lečenje urinarnih patogena koji su rezistentni na druge antibiotike.

Cefiksim je efikasan za lečenje male dece sa gastroenteritisom koji je izazvan salmonelom i šigelom. Ove vrste su rezistentne na tradicionalne antibiotike kao što su amoksicilin i trimetoprim-sulfametoksazol.

Pancef sirup – indikacije

Nekomplikovana infekcija urinarnog trakta. Pancef je indikovan za lečenje odraslih i dece od šest meseci pa naviše sa nekomplikovanom infkecijom urinarnog trakta koja je izazvana sa Escherichia coli i Proteus mirabilis.

Otitis media. Pancef sirup je indikovan za lečenje odraslih i dece sa upalom srednjeg uha koaj je izazvana sa Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis i Streptococcus pyogenes.

Faringitis i tonzilitis. Pancef sirup je indikovan za lečenje odraslih i dece sa faringitisom i tonzilitisom koji su izazvani sa Streptococcus pyogenes.

Akutno pogoršanje hroničnog bronhitisa. Pancef sirup je indikovan u lečenju odraslih i dece sa akutnim pogoršanjem hroničnog bronhitisa izazvanog osetljivim izolatima Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae.

Nekomplikovana gonoreja (cervikalna/uretralna). Pancef sirup je indikovan u lečenju odraslih i mladih sa nekomplikovanom gonorejom koja je izazvana osetljivim izolatima Neisseria gonorrhoeae.

Neželjeni efekti upotrebe Pancef sirupa

Najčešći neželjeni efekti su dijareja, retka i česta stolica, abdominalni bolovi, mučnina, dispepsija i nadutost.

Anafilaktičke reakcije, osip, urtikarija, pruritus, angioedem i facijalni edem se mogu pojaviti, ali veoma retko.

Lek se ne sme davati pacijentu ukoliko je alergičan na cefiksim, ali i na bilo koji antibiotik iz iste grupe. Takođe, trudnice i majke koje doje ne bi trebalo da uzimaju ovaj lek, osim ako lekar nije izričito preporučio.

Izvori:

https://www.alims.gov.rs/ciril/files/lekovi/pil/515-01-02916-14-001.pdf

Sponzorisano:

Loading...